Search This Blog

Followers

Saturday, September 17, 2016

නියාමනය

යම් ගැටළුවකදී එකිනෙකා  ගේ  ලෝක  දක්මවල්  වෙනස්ය . නිවහල්පු  පුද්ගලයාට   නිදහස්  වෙළඳපොලේ  තෝරා  ගැනීමට  ඇති  නිදහස  කෙතරම්  දුරකට රජය  නියාමනය  කළ  යුතුද  යනුවෙන්  ඇසිය  හැකි  ප්‍රශ්නය  වෙනත්  ලෝක  දැක්මක්  යටතේ  ඇසෙන්නේ   රාජ්‍ය  විසින් දෙන ලද  තත්වයක්  ලෙස නියාමනය   කරන  ලද වෙළඳපොල  කෙතරම්  දුරකට  නිදහස්  කරන්නේද  යන්නයි.

පුදගලයාගේ  නිදහස  නිවහල් බව  අගයන  මම   නිදහස  නිවහල්  බව  සාමාන්‍ය  තත්වය  ලෙසත්  යම්  තරමකට  අවශ්‍ය ලෙස  නියාමනය  කල  යුතු  තැන් අවශ්‍ය  තරමට  යුක්ති සහගත  ලෙස පමණක්  නියාමනය කිරීම පමණක් බලාපොරොත්තු  වන්නෙක්මි .
වහල්බව  හා  තහනම  ප්‍රවර්ධනය කරන්නන්  තහනම  සාමාන්‍ය  තත්වය  ලෙස  ගන්නා  අතර  ඔවුන්ගේ  ගටලුව ඉන්  නිදහස  දිය  යුත්තේ  මොනවාදැයි අප වෙනුවෙන්  තෝරා  කෙතරම් දුරකට අපිට නිදහස දෙන්නේද  යන්නයි..

 දැඩි  මතදාරී  ආන්තික  ලිබටේරියන්  වරු  අතලොස්සක්  හැරුණු  කොට  ලොව  සියලු  දෙනාම  යම්  තරමක  රාජ්‍ය  මැදිහත්  වීමක්  ඉල්ලා  සිටින  අතර සියලු  ලිබටේරියන්  වරු  වනචාරී  නිදහස්  සමාජයක්  ඉල්ලා  සිටිනවා  යනුවෙන්  පුන  පුනා  පවසමින්  උපහාසයට  ලක්  කිරීම  බාල  වෑයමකි .
නිදහස්  වෙළදාම  සම්පුර්ණයෙන්  නිදහස්  කොට  රාජ්‍ය  නියාමනය  සම්පුරණයෙන්  නැවැත්වුවහොත්  මත්ද්‍රවය  ව්‍යාපාරිකයින් කුඩා  ළමයින්ට  හෙරොයින්  විකිණීම  හෝ  පොර්නෝ  වීඩියෝ  ව්‍යාපාර  ළමා  ලිංගික  වීඩියෝ  නිපදවීම  වුව  වැළක්විය නොහැකි  වනු  ඇත . සිහිබුද්ධියක්  ඇති  කිසිවකු  එවන්නි  අරාජික  නිදහස්   වෙළද පොලක්  බලා  පොරොත්තු  නොවේ.
එලෙසම  දැඩි  මුලධර්ම වාදීන්  අතලොස්සක්  හැරුණු  කොට  ලොව  සියලු  දෙනාම පාගේ  රාජ්‍යය  අපේ  හැම  පුද්ගලික  මගුලටම  ඇගිලිගැසීම්  ඉවසන්නේ නැත . රජය  නියාමනය  කෙතරම්  දුරකට  අපේ නිදහස්  නිවහල්  භාවය  තුලට  මැදිහත්  විය  යුතුද  යන්නට   සීමාවක්  තිබිය  යුතු  බව  පිළිගනිති . නිවසකට   මසකට  මිලදී  ගත  හැකි  හාල්  කිලෝ  ගණන  සිමා  කිරීම , ඔබ  පාවිච්චියට  ගත  යුත්තේ  අඟල්  32 ට  අඩු  රුපවාහිනියක්  නැත්නම්  අහවල්  සංගීතය  සවන්  දීම  තහනම්  වැනි  විකාර  සහගත  දුරකට  රාජය  අපේ  ජිවිත  තුලට  මැදිහත්  වීම  කිසිවකු  අගය  කරනු  ඇතැයි  මම  නොසිතමි .
රජයේ  මැදිහත්  වීම් වලට  සීමාවක්  තිබිය  යුතුය  යන්න මෙන්ම  යම්  තරමකට  නියාමනය සියල්ලටම  යුක්ති සහගත  සේ  ක්‍රියාත්මක කිරීම  ප්‍රායෝගික  අවශ්‍යතාවයකි .
දැන්  ගැටලුව  ඇත්තේ මේ  යම්සි  තරමක  මැදිහත් වීම  සහ  ඕනවට  වඩා  මැදිහත්  වීම අතර  සිමා  ඉර  අඳින්නේ  කොතනද  ,කවුද සහ කොහොමද   යන්නයි.
ඕනවට  වඩා  මැදිහත්  වීම යන  ලක්ෂය  පිලිබඳ  පොදු  එකඟතාවයක් අපිට  තවම  නැත  මේ  ලක්ෂය  එකිනෙකාට  අතිශය  පුද්ගලික  ලෙස වෙනස්  වෙයි.
ඇබ්බැහි  වී  වස  විස  වී  මියයාම පවා  සිදුවිය  හැකි  නිසා  හෙරොයින්  විකිණීම තහනම්  වීම තව  දුරටත්  දිගු  කර දියවැඩියාව  හැදෙන නිසා  ආණ්ඩුව සීනි  තහනම්  කල  යුතුද ?
රජයේ  ඕනෑවට  වඩා  නියාමනයගැන පොදු  එකඟතාවයකට  ඒමට  නොහැකි  වීමේ  ප්‍රායෝගික  ගැටලුව  අපි  විසඳාගත  යුත්තේ  කෙසේද? මේ  අද  පවතින  ලෝකයා  විසදුම  සොයමින්  යන  ලෝක   ගැටලුවකි.
මිට  වෙනස්ව  (පිට   රට  වල  ගොස්  සිටින  මොඩ්  ගොවියන්ද  ඇතුළුව  )ස්වපිඩක නිදහස්  නිවහල්  බව  නොඅගයන   ලාංකියින්ගේ   ගැටලුව  රජය  ඕනෑවට  වඩා  නිදහස  දී  තහනම  ඉවත්  කරාවිද  යන  බියයි. ඔවුන්  ආණ්ඩුවෙන්  ඉල්ලා  සිටින්නේ  සියලු  දෙය  තහනම්  කර  මාව  මගෙන්  සහ  අල්ලපු  ගෙදර  එකාගෙන්  බේරා  දෙන්න  කියාය.
    

Friday, June 24, 2016

Brexit Wins: Why That’s Great News for Europe, Too

British voters have elected to leave the European Union in a national referendum. The UK Independence Party (UKIP) leader Nigel Farage declared Friday Britain’s “independence day.” That is quite a statement given British history. A little over two and a quarter centuries ago, America had its own first Independence Day, and the British Empire was the super-state from which Americans declared independence.
Independence is not isolation.
History has come full circle; in a sense, today we are seeing the American Revolution in reverse. In many ways, the European Union is a lever of US global hegemony. By seceding from the EU in spite of threats from Washington, Britain is declaring partial independence from America.
It must be noted that independence is not isolation. This is the key distinction that is intentionally blurred by the “Better Together” rhetoric of the “Remain” camp. When they scaremonger about “leaving Europe,” it conjures images of Britain abandoning Western civilization. But “the West,” as in the US-led alliance of neo-colonial powers, is not the same thing as Western civilization. And the European Union is not the same thing as Europe. Exiting a mega-state in defiance of an imperium is not withdrawing from civilization. In fact, such an exit is propitious for civilization.
Small Is Beautiful
Political independence fosters economic interdependence.
Advocates of international unions and super-states claim that centralization promotes trade and peace: that customs unions break down trade barriers and international government prevents war. In reality, super-states encourage both protectionism and warfare. The bigger the trade bloc, the more it can cope with the economic isolation that comes with trade warfare. And the bigger the military bloc, the easier it is for bellicose countries to externalize the costs of their belligerence by dragging the rest of the bloc into its fights.
A small political unit cannot afford economic isolationism; it simply doesn’t have the domestic resources necessary. So for all of UKIP’s isolationist rhetoric, the practical result of UK independence from the European economic policy bloc would likely be freer trade and cross-border labor mobility (immigration). Political independence fosters economic interdependence. And economic interdependence increases the opportunity costs of war and the benefits of peace.
The Power of Exit
Super-states also facilitate international policy “harmonization.” What this means is that, within the super-state, the citizen has no escape from onerous laws, like the regulations that unceasingly pour out of the EU bureaucracy. But with political decentralization, subjects can “vote with their feet” for less burdensome regimes. Under this threat of “exit,” governments are incentivized to liberalize in order to compete for taxpayer feet. Today we have a victory for Brexit and for the power of exit. That's good news for European liberty.
During its Industrial Revolution, Britain was a beacon of domestic liberty and economic progress that stimulated liberal reform on the European continent. An independent Britain in the 21st century can play that role again. In doing so, Britain would help Europe outside the EU far more than it ever could on the inside. Brexit may be a death knell for the European Union, yet ultimately the saving grace for the European people.
Dan Sanchez
Dan Sanchez
Dan Sanchez is the Digital Content Manager at FEE, developing educational and inspiring content for FEE.org, including articles and courses.
This article was originally published on FEE.org. Read the original article.

Saturday, October 17, 2015

රෝගියාගේ අයිතීන් පිලිබඳ පණත් කෙටුම්පත - Patients’ Bill of Rights

පුද්ගලික හෝ රජයේ හෝ ඕනෑම සෞක්‍ය සේවා සපයන තැනකදී ආවරණය වන පරිදි රෝගියාගේ අයිතීන් තහවුරු වෙන අන්දමේ Patients’ Bill of Rights එකක් ලංකාවට අවශ්‍යයි.
සෞක්‍ය අමාත්‍යාශය කියල එකක් තියෙන්නේ ඒවායේ මහජන නියෝජිතයින් ඇමතිලා කරලා තියෙන්නේ මහජන මුදලින් සැප ගන්න විතරක් නෙවි මහජනයා වෙනුවෙන් මේ වගේ නීති කෙටුම්පත් කරලා ඒවා බලාත්මක කරල ඒවා හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියල බලන්න කියල තාම නොදන්න ජනතාවක් සහ නීති සම්පාදක රොත්තක් ඉන්න රටක් වීම ගැන ආඩම්බර විය යුතුයි. 
උදාහරණයකට ඇමරිකාවේ නිව් යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ රෝගියාට මේ පහත ලින්ක් එකේ තියන අයිතීන් තියනවා. අඩු ගානේ පිටරට දෙයක්වත් කොපි කරලා ගනිං සුද්ද 48 අපෙන් නිදහස් උනාට පස්සේ අපිට ඕවා බලෙන් දෙන්නේ නැහැ නෙව.
අපේ  රටේ  නිමල්  ලක්ෂපති  ල කිංස්ලි රත්නායකලා  වගේ  යුග  පුරුෂයින්  ඇමරිකන් අයිඩල් කොපි කරලා සුපර් සාටර් හදන්න නම් ටක්කෙට දන්නවා මේ වගේ රටකට වැඩක් ඇති එකක් තමයි මේ  අමාත්‍යාශ වල  ඉන්න මේ  මෝල්  හැත්තට අඩු  තරමේ කොපි කර ගන්නත් බැරි. ඔය  අමාත්‍යාශ දීපල්ලා සිරසට.
 NYC Patients’ Bill of Rights
As a patient in a hospital in New York State, you have the right, consistent with law, to:
(1) Understand and use these rights. If for any reason you do not understand or you need
help, the hospital MUST provide assistance, including an interpreter.
(2) Receive treatment without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin,
disability, sexual orientation, source of payment, or age.
(3) Receive considerate and respectful care in a clean and safe environment free of
unnecessary restraints.
(4) Receive emergency care if you need it.
(5) Be informed of the name and position of the doctor who will be in charge of your care in
the hospital.
(6) Know the names, positions and functions of any hospital staff involved in your care and
refuse their treatment, examination or observation.
(7) A no smoking room.
(8) Receive complete information about your diagnosis, treatment and prognosis.
(9) Receive all the information that you need to give informed consent for any proposed
procedure or treatment. This information shall include the possible risks and benefits of
the procedure or treatment.
(10) Receive all the information you need to give informed consent for an order not to
resuscitate. You also have the right to designate an individual to give this consent for you
if you are too ill to do so. If you would like additional information, please ask for a copy of
the pamphlet “Deciding About Health Care — A Guide for Patients and Families.”
(11) Refuse treatment and be told what effect this may have on your health.
(12) Refuse to take part in research. In deciding whether or not to participate, you have the
right to a full explanation.
(13) Privacy while in the hospital and confidentiality of all information and records regarding
your care.
(14) Participate in all decisions about your treatment and discharge from the hospital. The
hospital must provide you with a written discharge plan and written description of how
you can appeal your discharge.
(15) Review your medical record without charge. Obtain a copy of your medical record for
which the hospital can charge a reasonable fee. You cannot be denied a copy solely
because you cannot afford to pay.
(16) Receive an itemized bill and explanation of all charges.
(17) Complain without fear of reprisals about the care and services you are receiving and to
have the hospital respond to you and if you request it, a written response. If you are not
satisfied with the hospital’s response, you can complain to the New York State Health
Department. The hospital must provide you with the State Health Department telephone
number.
(18) Authorize those family members and other adults who will be given priority to visit
consistent with your ability to receive visitors.
(19) Make known your wishes in regard to anatomical gifts. You may document your wishes in
your health care proxy or on a donor card, available from the hospital.
Public Health Law(PHL)2803 (1)(g)Patient’s Rights, 10NYCRR, 405.7,405.7(a)(1),405.7(c)

Wednesday, June 10, 2015

සංස්කෘතිය mashup කාණිවල් ලංකාව

ඉස්සර  ලංකාවේ  රේඩියෝ  පෙට්ටි වල  පොඩි  ස්විච්  කෑල්ලක්  තියනවා  දෙපැත්තට  කඩන්න  පුළුවන්. එකපැත්තකට කැඩුවම  AM අනික්  පැත්ත  SW . ජේ ආර්  ආර්ථිකය  විවෘත  කරලා  දැම්මම  ඔන්න ලෝකේ  තියන හොඳම  දේවල්  සහ  නරක  දේවල් එක  ගොඩට  ලකාවට  එන්න  පටන් ගන්න  කාලේ  කැසට් රේඩියෝ එනවා FM කියල එකකුත් තියන ඉතින් ඊට පස්සේ.  ලංකාවේ රේඩියෝ තරඟෙට තමන්ගේ කරන  විකාශන   fm  වලට  
මාරු  වෙනවා  මොකද  පැහැදිලි  හඬ  නිසා  සංගීතය  ප්‍රචාරය  කරන්න  කදිමයි  නේ  මේවා. 

ලංකාවට මේ   FM රේඩියෝ  ආවට පස්සේ  AM අභාවයට  යනවා .දැන්  ලංකාවේ  කවුරුවත්  AM අහනවද ? නැහැ නේ.
නමුත්  ඇමරිකාවට  ආවට  පස්සේ මගේ අලුත්  අත්දැකීමක් තමයි  මෙහේ  FM ආව  කියල  AM නැතිවෙලා  නැහැ.නිව්ස්  චැනල් සපෝර්ට්  චැනල් , වැදගත්  අධ්‍යාපනික  චැනල් දේශපාලනික  චැනල් ඔක්කොම  තාම AM . 
මේවා අහන  අය   ටියුන්  කරන්නේ  AM රේඩියෝවට. තවමත්  සෑහෙන  ජනතාවක් මේවට  සවන්  දෙනවා.
අපේ වගේ  රටවල විවෘත  ආර්ථිකය  හොඳ  දේවල් නැත්තටම  නැති  කරලා කුණු රොඩු හොටු  විතරක්  ඉතිරි කරන්නේ  ඇයි.
මං  කියන්නේ  FM හොටු  කුණු  රොඩු  ජරාව  කියල නෙවි  ප්‍රධාන  වශයෙන්  සංගීතය  විකාශනය  කරන  FM විතරක්  ඉතිරිවෙලා  අනික්   අනික්  කරුණු දැන්  ඒ  චැනල් වලම  උප  දේවල්  අතිරේක  වෙලා  නමුත්  දියුණු රටවල  එහෙම  නැහැ  අනෙක් දේවල් ප්‍රධාන  උන  චැනල්  එහෙමම  තියනවා ඒවා  විතරක් අහන  පවා  විශාල  ජනතාවක්  ඉන්නවා. හැම  එකක්ම  එක ඇතුලේ කොත්තු දාල නැහැ.
මේ ප්‍රවේශය  ගත්තේ  බුකියේ  ප්‍රමුදිත  සහෝදරයා  දවසක් මං කියපු  දෙයක් නිසා  වික්ෂිප්ත  උනා  මොකද්ද දන්නවද  ඒ  මෙන්න මේක  දවසක් Pamuditha Zen Anjana  ගේ  පේජ් එකේ  රැප් මියුසික් ගැන  සංවාදයක  මං  මෙහෙම කතාවක්  
කිව්වා  
// සුද්දන් කල්ලන් ගේ music අහන්නේ නැත. සුද්දන් තමන්ගේ කාර් රේඩියෝව පවා ටියුන් කරන්නේ rock music,country music විකාශනය කරන radio station වලට පමණි.//
දැන්  මේක  අහල  ප්‍රමුදිත  විෂිප්ත  වෙනවා  ඌ  අදටත් මාත්  එක්ක  යටි හිතේ  තරහයි මේක  මං කිව එක ගැන.    
ඇයි  මං  මෙහෙම  කියන්නේ මම   අසුව  දශකයේ  ඉඳන්  ලකාවේ  බටහිර  සංගීත  කණ්ඩායම් විශේෂයෙන්  සංචාරක  හෝටල්  වල ඉංග්‍රීසි  සිංදු  
විතරක්  ගායනා  කරන කුලකය  ඇතුලේ කරක්  ගහන  කෙනෙක් ඉතින්  ඒ  කාලේ  මාත්  හිතුවේ  ප්‍රමුදිතල  අද  හිතන  විදියටම  තමයි  බටහිර MTV මාධ්‍ය  සංගීත  ලෝකේ වර්චුවල්  ලෝකේ  චිත්‍රපට  හොලිවුඩ් ලෝකේ මවන  ඇමරිකාව  සහ  ඇත්ත  ඇමරිකාව  අතර  වෙනස කිවන්න  ඒ කාලේ  අපිට  බැහැ.
මෙහේ  ඇවිත්  ටික  දවසකින්  තේරෙනව  මිඩියා  ඇමරිකාව  සහ  ඇත්ත  ඇමරිකාව  දෙකක්  කියන  එක. ලංකාවේ ඉඳන්  බැලුවම  දැන්  තරුණයෝ  හිතනවා  ඇති  මේ  හිප්- හොප් ඇමරිකාවේ හැමෝම  අහන  ඇමරිකන්  ගීත  තමයි  පුකට  පහලින්  කලිසම  අඳින  ස්ටයිල්  ඇමරිකන්  සටයිල්  තමයි  කියල. ඉතින්  කිසි  තේරුමක්  නැතිව ඇමරිකාවේ  ගෙටෝ වල  අමු කුණුරොඩු  හොටු  සංස්කෘතියේ  දේවල්  කවලම්  කරගෙන  එකට  අනාගන්නව.
ඒ මදිවට  පැරණි තියාගත  යුතු  දේවල්  පවා අර  ඉහල  රේඩියෝ  චැනල්  වලට  උනා  වගේ  අලුත්  දේවල්  වලින්  විතැන් වෙනවා  නැත්තටම නැති කරලා  දැමීමේ  ප්‍රවනතාවයක්  තියෙන්නේ. 
ඉතින් ලංකාවේ  ඉන්ටර්නැෂනල්  ඉස්කෝල වල යන ඉහල  මධ්‍යම පාන්තික  ළමයි  පවා ඇමරිකාවේ හන්දි  වලඅමු  රස්තියාදුකාර  පහල  පන්තියේ  සංස්කෘතියේ දේවල්  ඔහේ  වැලඳ  ගන්නවා. ඒ  අය  හිතනවා  ඇමරිකාවෙත්  එහෙම  තමයි  හැමෝම  හැම  දෙයක්ම  කරනවා  කියල. එහෙම  නැහැ  කිව්වම  පිලිගන්නත්  කැමති  නැහැ.

දැන්  මං  මේ  මං  අත්දැකීමෙන්  දකින  ඇත්ත  කිව්වම ප්‍රමුදිත  වගේ  ලංකාවේ  තරුණයින්  හිතනවා  මූ මාර පොරක්නේ  මූත්  එක්ක  කතා කරලවත්  වැඩක් නැහැ  1918 කතා නේ  මෙයා  කියන්නේ  වගේ  කතාවක්.
ඒත්  ඇත්ත  මේක  තමයි  දියුණු  රටවල  විවෘත  ආර්ථිකය  අපේ වගේ  හොටු  කුණු රොඩු  සංස්කෘතික  වශයෙන් මිශ්‍ර  කරලා  එකට  අනලා  කොත්තු  දාල  නැහැ  ඒවා  වෙන  වෙනම  තාප්ප  ගහල  වගේ  වෙන් වෙලා තියෙන්නේ.
 එකයි  tv චැනල්  500 ක්  විතර  තියෙන්නේ  fm  චැනල් 20 ක් තිහක්  AM  වෙනම  මේවා  පවා  විවිධ  ලෙස සපෝර්ට්  නිව්ස්  අධ්‍යාපනික  දේශපාලන  ඔක්කොම  පැහැදිලිව  වෙන්වෙලා  තියෙන්නේ.
හරිම  කලාතුරකින්   තමයි  හිප් හොප්  අහන  සහ  රොක්  දෙකම  අහන මං  වගේ  අපතයෙක් ඉන්නේ  හැමෝම තමන්ගේ  සස්කෘතික  මායිම  දන්නවා. මේවා පැනල  අනික් පැත්තට  යන්නේ  නැහැ. එහෙම  ගිහින්  අනික් පැත්තේ 
 තමන්ගේ එක කරන්න ගියාම  වෙන  දේවල්  තමයි  ඔය නිව්ස් වල වයිරල්  වෙන්නේ පොලිස්  බරුටලිටි කියන්නේ.  
සංගීතය  කලාව  විතරක්  නෙවි  නෙබර් හුඩ් පවා එහෙමයි  පැහැදිලිව  වෙන්වෙලා.tv  හොලිවුඩ් ලෝකේ  ඇමරිකාවේ  සුද්දෝ කල්ලෝ  මාර  එකතුයි  කළු ගෑනු  සුද්දෝ  කසාද බඳිනවා  සුදු 
කෙල්ලෝ  වෙනසක්  නැතිව  කල්ලෝ  ඩෙට් කරනවා  මේ  වගේ  මාර කොත්තු ඇමරිකාවක් උනාට  ඇත්ත ඇමරිකාව එහෙම නැහැ. මගේ  ඇමරිකන්  වසර  15  ජිවිතයේ  මේ  වගේ මිශ්‍ර විවාහ පවා අතේ ඇඟිලි  ගානටත් වඩා අඩුවෙන්  දැකල  තියෙන්නේ. නිව් යෝර්ක්  සිටි එක  කියන්නේ ලංකාවේ මුළු ජනගහනය  වගේ  ජනතාවක් ඉන්න  නගරයක්  ඒත්  කල්ලෙක් එක්ක සුදු කෙල්ලෙක්  යන දසුනක්  කලාතුරකින්  තමයි  දකින්න  පුළුවන්. සාමාන්‍ය දෙය  තමයි  මේවා  වෙන්වෙලා  තියෙන්නේ  කැමැත්ත  මත  මේ  කියන්නේ ජාතිවාදී  විදියට බෙදිලා  කියන එක   
නෙවෙයි.
ඒ  ඒ  මිනිස්සු පැහැදිලිව  තමන්  කැමති  දේවල්  වෙන  වෙනම  කරන්නේ  මිශ්‍ර  වීමක්  නැහැ  හිප්  හොප්  සිංදු  යන  චැනල්  එකක  රොක්  සිංදු  ප්ලේ  වෙන්නේ  නැහැ. රොක්  අහන  බහුතරය ( වගකීමෙන් කියන්නේ 95 % විතර ) හිප් හොප්  අහන්නේ  නැහැ. හරි  ලස්සන  දේ  තමයි  ඇමරිකාවේ  ඉන්ටර් ස්ටේට් හයිවේ  එකක  දකුණු ප්‍රාන්ත  දිහාවට  උඩ  ඉදන්  යටට රිය පදවාගෙන  යනකොට  මේ  fm වල  පවා  වෙන  වෙනස  යට ප්‍රාන්ත වලට   යනකොට  රේඩියෝ  වල හිප් හොප් ස්ටේෂන්  නැතිවෙලාම  වගේ ගිහින්  කන්ට්‍රි  මියුසික් රොක් මියුසික්  විතරයි  තියෙන්නේ .

මං මේ  විභේදනය නොදන්න   2002  විතර මුණ දුන්න අත්දැකීමකින්  මං  මේ  සටහන  අවසන්  කරන්න  කැමතියි . 

මං  ඒ කාලේ  වැඩ කරපු  තැනක දවසක් මිනිස්සු යන  එන තැනක   රේඩියෝ  එකේ  හිප් හොප් චැනල්  එකක්  ලාවට දාගෙන  ඒ කාලේ නැගල යන සිංදුවක්  අහමින් හිටියා. පොරවල්  මං  දිහා අමුතු  විදියට  අප්ප්රියාවකින්  බලනවා. ඒ කාලේ මට මේ  මොකද  කියල  තේරුනේ නැහැ, ටිකකොන්  මේල්  අරගෙන  ආපු මාත් එක්ක  මිතුරු  

තැපැල් කාරය මං   දිහා අමුතු  විදියකට  බලල  අහනවා  "Maan..I cant bilive you listning to this shit"

මේ  කැමැත්ත  මත  වෙන  සස්කෘතික  වෙන්වීම සමහරු   ඇමරිකාවේ  ජාතිවාදය වර්නබේද වාදය  කියල  හඳුනා  ගන්නවා   ලකාවේ  වම්මු  ධනවාදයේ  ආර්ථිකයේ සමාජීය  ප්‍රශ්නයක්  කියල  හිතනවා. ප්‍රමුදිත  වගේ  කොල්ලෝ  එහෙම  එකක්  නැහැ  කියල  එලියට  මවල  පෙන්වන  මිඩියා  ලෝකේ  භාර  අරන්  මං බොරු කියනවා  කියල  හිතනවා.